Hjem

Velkommen til Dyrebeskyttelsen Norge Harstad. 

Du kan også besøke oss på Facebook.

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad er en lokalforening underlagt Dyrebeskyttelsen Norge. Vi er en privat og frivillig dyrevernorganisasjon. Vi driver med praktisk dyrevern og hjelper dyr som er hjemløse eller av andre årsaker ikke har et velfungerende hjem.


ÅRSMØTE 2020 – AVLYST!
I forbindelse med Corona-utbruddet besluttet Dyrebeskyttelsen Norge idag å avlyse alle årsmøter i lokalavdelingene, noe som medfører at vårt årsmøte onsdag 18.mars er avlyst. Vi fortsetter med sittende styre inntil videre, og kommer tilbake med ny møteinnkalling til årsmøte når situasjonen tilsier det.

Årsmelding 2019
Saksliste til årsmøtet
Regnskap 2019 og budsjett 2020
Kommentarer til regnskapet 2019
Handlingsplan for Dyrebeskyttelsen Norge Harstad 2020