Hjem

Velkommen til Dyrebeskyttelsen Norge Harstad. 

Du kan også besøke oss på Facebook.

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad er en lokalforening underlagt Dyrebeskyttelsen Norge. Vi er en privat og frivillig dyrevernorganisasjon. Vi driver med praktisk dyrevern og hjelper dyr som er hjemløse eller av andre årsaker ikke har et velfungerende hjem.


Årsmøte 2021

Dato:  25.3. – 1.4. 2021
Sted:  Digitalt på Digitalearsmoter.no

Av hensyn til Covid-19 og alle usikkerhetsmomenter knyttet til anbefalinger for sosiale forsamlinger, har styret besluttet å avholde årsmøtet digitalt. Dette er samme digitale løsning som ble valgt til gjennomføring av landsmøtet til Dyrebeskyttelsen Norge i 2020.

Den valgte løsningen er https://www.digitalearsmoter.no

Alle som ønsker å avlegge stemme må derfor melde seg på, til kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no og oppgi mailadresse og mobilnummer. Påmeldingsfristen er 11.mars.
Eventuelle saker og benkeforslag som medlemmer ønsker at årsmøtet skal behandle må sendes på e-post til kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no innen 11.mars.

Årsmelding og sakspapirer vil bli lagt på vår hjemmeside www.dyrebeskyttelsen-harstad.no 4.mars.

Kun medlemmer med stemmerett vil få tilgang til portalen.

Når årsmøtet starter opp 25.mars, vil de påmeldte motta en SMS med lenke som gir tilgang til det digitale årsmøtet. Via den kan man gå inn og avgi sin stemme. Portalen er åpen i 8 dager, man kan logge inn når som helst i denne tidsperioden og avgi sin stemme.  Endelig resultat vil være klart etter 1.april.

Den digitale løsningen er ikke et digitalt møte, det er en portal hvor alle sakene legges ut til avstemming.

Innkalling til årsmøte
Årsrapport 2020
Regnskap 2020
Valgkomiteens innstilling til styret 2021
Styrets innstilling til valgkomite for 2022
Handlingsplan 2021