Personvernregler

Databeskyttelse hos Dyrebeskyttelsen Norge Harstad

Ansvar
Behandlingsansvarlig: Dyrebeskyttelsen Norge Harstad
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad ønsker deg velkommen til ditt besøk på vår nettside
og din interesse for vår organisasjon og virke, vårt arbeid for god dyrebeskyttelse og
dyrevelferd.
Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle nettbaserte aktiviteter i
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad foregår i samsvar med gjeldende lovbestemmelser
om beskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet.
Denne databeskyttelsesinformasjonen informerer deg om hvordan Dyrebeskyttelsen
Norge Harstad håndterer informasjon under besøket på Dyrebeskyttelsen Norge
Harstads nettside, samt behandling av personopplysninger hos Dyrebeskyttelsen
Norge Harstad.

Innsamling og behandling av personopplysninger på nettside
Nettstedet til Dyrebeskyttelsen Norge Harstad kan generelt brukes uten å gi fra seg
personopplysninger. Personopplysninger refererer til all informasjon som identifiserer
deg, for eksempel navn, e-postadresse eller postadresse. Slike data lagres kun hvis
du gir den til Dyrebeskyttelsen Norge Harstad, for eksempel når du registrerer deg
som medlem, eller adopterer dyr.

Behandling av personopplysninger
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad behandler personopplysninger kun med formål å
registrere medlemskap hos Dyrebeskyttelsen Norge, etter utfylt skjema for
medlemskap er fylt inn og sendt.
Dine opplysninger blir behandlet i henhold til samtykke og GDPR Art. 7 Samtykke.
Du kan når som helt tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakt oss. Ditt medlemskap
blir da slettet.
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad behandler også dine personopplysninger i form av
en kontrakt, når du adopterer dyr fra oss eller melder deg som fosterhjem.
Dine opplysninger blir behandlet i henhold til GDPR Art. 5. (prinsipper ved behandling
av personopplysninger). samt Art. 6, 1 b (lovlighet ved behandling av
personopplysninger).
Personopplysninger som vi får tilsendt eller samler inn for å registrere medlemskap
hos Dyrebeskyttelsen Norge er: navn, e-post, telefonnummer, adresse, ønsket
medlemskap og dine kommentarer til medlemskapet.
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad samler ikke inn spesielle kategoriske
personopplysninger som: rase eller etnisitet, politiske meninger,
fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger, seksuell legning, biometriske data,
religiøs eller filosofisk tro, genetiske data og lignende.

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad sikrer at alle data skal lagres trygt og tar alle
forholdsregler for sikkerhet og for å forhindre uautorisert tilgang til informasjon.

Formål med behandlingen
Med unntak av de tilfeller som er beskrevet her, vil Dyrebeskyttelsen Norge Harstad
bruke dine personlige data utelukkende for medlemskap hos Dyrebeskyttelsen
Norge, teknisk administrasjon av nettstedet og for generell kommunikasjon med deg.
Bortsett fra de tilfeller som er beskrevet her, vil Dyrebeskyttelsen Norge Harstad ikke
overføre dine personlige opplysninger til tredjeparter eller bruke det andre steder.
Personlig informasjon vil aldri bli delt med tredjeparter, unntaket er sikre leverandører
som utfører nødvendige tjenester som print, post og fakturatjenester for ditt
medlemskap.
De ansatte i Dyrebeskyttelsen Norge Harstad er forpliktet til å opprettholde
konfidensialitet og er bundet av taushetsplikt.
Internasjonal overføring utenfor EU
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad overfører ikke personopplysninger til andre utenfor
EU / EEC.

Frihet til å velge
Du kan fritt bestemme hvilken annen type informasjon du gjør tilgjengelig for
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad utover den informasjonen du gir i skjema for
medlemskap.
Hvis du har endret dine personopplysninger (for eksempel postnummer, e-
postadresse eller postadresse), kan du logge inn på Dyrebeskyttelsen Norge Mine
Sider eller kontakte Dyrebeskyttelsen Norge Harstad for å korrigere eller oppdatere
opplysningene.
Telefon: +47 90976720
E-post: kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no

Cookies (informasjonskapsler)
Cookies er små filer som er midlertidig plassert på harddisken din. De brukes kun for
å få informasjon om bruken av Dyrebeskyttelsen Norge Harstad sin nettside. Dette
gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen automatisk neste gang du besøker
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad sin nettside.
Avhengig av innstillingene dine, kan nettleseren din automatisk godta
informasjonskapsler.
Du kan imidlertid endre nettleserinnstillingene når som helst og bruke vårt nettsted
uten informasjonskapsler.

Sikkerhet
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad tar forholdsregler for å beskytte dine personlige
data mot tap, ødeleggelse, forfalskning, manipulering og uautorisert tilgang. Dette
gjøres selvsagt i samsvar med lovbestemt databeskyttelsesregulering av EU og
Datatilsynets retningslinjer for IKT-sikkerhet.

Sletting av personopplysninger
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad kan ha personopplysninger om deg hvis du har eller
har hatt et medlemskap hos Dyrebeskyttelsen Norge, er eller har vært fosterhjem
eller har adoptert dyr fra oss.
Personopplysninger hos Dyrebeskyttelsen Norge Harstad blir slettet:
 -Når du ikke lenger er medlem i Dyrebeskyttelsen Norge
 -Eierskifte på adoptert dyr (du må ta kontakt med oss)
 -Dyret lever ikke lenger (du må ta kontakt med oss)
 -Kontrakter i henhold til arkivloven

Lenker til andre nettsteder
Disse personvernreglene gjelder for www.dyrebeskyttelsen-harstad.no, et nettsted for
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad. Nettstedet kan inneholde lenker til andre sider
utenfor Dyrebeskyttelsen Norge Harstad.
Hvis du forlater nettstedet til Dyrebeskyttelsen Norge Harstad, anbefales det å lese
nøye gjennom personvernreglene for hvert nettsted som samler personopplysninger.

Tredjepartsleverandører
Alle tredjepartsleverandører av Dyrebeskyttelsen Norge Harstad og Dyrebeskyttelsen
Norge har inngått Databehandleravtale. Denne avtalen sikrer din beskyttelse i
henhold til:
Personopplysningsloven § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kap.2
I henhold til «Generell databeskyttelsesforskrift» er EUs generelle
databeskyttelsesforskrift 2016/679 Artikkel 28, Artikkel 49 (1), Artikkel 32 (1).

Rett til informasjon
Har du har spørsmål angående behandling av dine personopplysninger, vennligst
kontakt oss:
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad
Nerbotnveien 1, 9407 Harstad
E-post: kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no

Rett til innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og
hva vi bruker de til. Du kan selv se hvilke personopplysninger vi har om deg ved å
logge deg inn på Dyrebeskyttelsen Norge Mine Sider
På forespørsel vil du bli informert skriftlig i henhold til gjeldende lover om hvilke
personopplysninger Dyrebeskyttelsen Norge Harstad har om deg.

Endringer i personvernerklæringen
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad kan oppdatere personvernreglene på dette
nettstedet, så det anbefales at du sjekker denne siden ved jevne mellomrom.