Om oss

Dyrebeskyttelsen Harstad er en lokalavdeling under Dyrebeskyttelsen Norge, vi ble stiftet i oktober 2001. I årene siden foreningen ble stiftet er det ingen tvil om at vi fyller et stort behov. Det er flere katter der ute som til en hver tid trenger nye hjem på grunn av ulike årsaker. De fleste av kattene vi omplasserer er funnet ute uten at eieren melder seg, katter som har vært hjemløse i flere år, eller katter som er overlatt til seg selv av eierne sine.

Lokalet vårt består av et nytt flott hus, med en tilhørende luftegård.
Vi jobber frivillig (ulønnet), og gjør det beste vi kan for at de hjemløse dyrene skal få det best mulig, og et nytt og trygt hjem. Vår totale medlemsmasse er ca. 90. Vi har et styre og frivillige hjelpere. Vakttelefonen vår betjenes av daglig leder.

Litt historie
Samme året som vi ble stiftet ble vi registrert i Brønnøysund-registeret, og fikk egen postadresse og vakttelefon.
Hun som var initiativtaker til å få i gang lokalavdelingen var Kari Maria Sandvik, som også var leder de første årene.

Utviklingen vår:

  • I 2002 fikk 10- 15 husløse katter hjem igjennom Dyrebeskyttelsen Harstad. I de fleste av tilfellene tok ny eier på seg kostnadene til veterinærutgiftene. Før kattene ble omplassert ble det ofte benyttet krisehjem eller hjelpehjem.
  • Det ble jobbet for å få i gang et Dyrenes hus, løsningen ble i 2003 vår første brakke, kostnaden kom på totalt ca 35 000 kr.
  • Høsten 2004 fikk vi en brakke til som ble koblet sammen med den første, dette førte til at aktiviteten økte, og det ble omplassert 27 katter der 5 ble gjenforent med sine eiere.  Vi forsøkte også å lage oss en nettside.
  • I 2005 økte aktiviteten og det ble omplassert 55 katter og 10 kaniner, samme året ble den første luftegården laget.
  • I 2006 omplasserte vi 49 katter, og 33 ble gjenforent med eierne sine.  Lokalet vårt økte ved at vi bygde en ny og større luftegård.
  • I 2007 ble den lille luftegården utbedret, og vi fikk en ny vegg og et nytt vindu på den første brakka.  Dette året omplasserte vi 72 katter, og 11 ble gjenforent med eierne sine.
  • I 2015 fikk vi endelig vårt nye hus.  De gamle brakkene var nu blitt i dårlig forfatning, det var lekkasjer i taket, og fukt i veggene, og det var ikke lengre bra hverken for mennesker eller dyr.  Det nye huset ligger like ved der de gamle brakkene stod.  Aktiviteten vår har økt mye.  Det er mange dyr, spesielt katter, som trenger hjelp.  Det nye huset gjør at vi har mulighet til å ta inn flere katter, samt at vi og kattene har fått et finere og mer praktisk hus, med stor luftegård.

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Harstad for 2021 består av:

Styreleder: Rita Øien

Nestleder: Charles Fondevik

Styremedlem:  Gunhild Blåsmo Aronsen

Kasserer:  Elisabeth Meek

Sekretær:  Helene Melå

1.vara:  Gerd Uhre Hartvigsen

2.vara:  Vigdis Annie Hanssen

Les mer om personvernregler for denne siden